De risico´s in beeld

  • 12 juli 2020

RIE-plichtig


Bijna iedere onderneming is verplicht te beschikken over een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) – zie het schema hierboven. Hulp bij het opstellen kunt u o.a. vinden op www.rie.nl. Naast het RI&E moet u beschikken over een gericht Plan van Aanpak op arbeidsrisico´s.

Zelfinspectie ‘Arbo op Orde’ helpt u te checken of u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt. EXB Software wil u graag de helpende hand bieden bij het optimaliseren van uw veiligheid en preventie beleid. We hebben de tools die u kunnen helpen bij opzetten, vastlegging en borging van een goede aanpak. Een geïntegreerd onderdeel van onze tools vormt de mogelijkheid om mobiele meldingen en controles uit te voeren en op te volgen. Wij zijn ervan overtuigd dat we u zo verder helpen om uw bedrijf op een hoger plan te brengen!

Via onderstaande link leest u meer over onze QHSE ondersteuning.