vastleggen incidenten & potentiële risico'sVastleggen van incidenten en constateringen


Eenvoud bij het melden van incidenten

EXB Incident Management is ontworpen om intuïtief te kunnen gebruiken, want dat minimaliseert invoerfouten en verbetert de productiviteit van medewerkers. Bovendien neemt de meldingsbereidheid van medewerkers toe als het registeren mobiel formulierlaagdrempelig is. Goede en complete meldingen van incidenten en constateringen vormen de basis voor de verdere verwerking.

Eén van de opties om meldingen te vereenvoudigen is de EXB App. Met de mobiele App kan iedere medewerker een melding van een incident of gevaarlijke situatie met het meeste gemak en op locatie doen. Ter plaatse vult men de meest essentiële zaken in, waarna de melding centraal wordt geregistreerd. De beoordeling van de melding, de acceptatie en de verdere verwerking gebeurt daarna meestal achter de computer of op de laptop. Groot voordeel is verder dat op de locatie de melding verrijkt kan worden met foto’s of een filmpje en met GPS-informatie.

Doelmatigheid

Het is belangrijk dat meldingen van  Incidenten op een eenvoudige wijze gerubriceerd en gecategoriseerd kunnen worden. Binnen een concern met meerdere werkmaatschappijen kan ook vestiging specifiek worden gewerkt. Alleen dan is een goede verwerking in analyses, rapportages en verslagleggingen mogelijk. De basis van een goede vastlegging ligt op het moment van de registratie. EXB werkt daarom met elektronische formulieren, die de invoer vereenvoudigen, fouten voorkomen en zorgen voor een eenduidige vastlegging. Deze elektronisch formulieren kunt u zelf laanpassen aan de eisen van uw organisatie. De formulieren zijn slim op te zetten, zodat de antwoorden op eerdere vragen bepalen welke vervolg vragen er in het formulier worden gesteld, waardoor een medewerker niet door overbodige vragen hoeft te scrollen.

Gestructureerde opbouw

EXB Incident Management brengt structuur en centraliseert alle informatie waardoor:

  • u beschikt over een consistent, bedrijfsbreed systeem met goed beveiligde informatie
  • u snel kunt reageren op gemelde incidenten, de situaties kunt analyseren en correctieve maatregelen kunt nemen
  • Incident Management directe kunt koppelingen met bedrijfsprocessen, de organisatie, risico’s, beleid en auditing

EXB Incident Management is volledig geïntegreerd met EXB 360° Framewerk.


Voordelen

Voordelen

Structuur: creëert een solide incident framewerk en zorgt voor preventie

Voordelen

Transparantie: verduidelijkt de relatie tussen incidenten en regelgeving, beleid, processen en risico’s

Voordelen

Kostenreductie: reduceert kosten door vereenvoudiging van vastlegging, analyse en opvolging

Voordelen

100% Web: verlaagt de implementatie- en beheerskosten en is volledig geïntegreerd met EXB  App


Afspraak maken met EXB software?

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak plannen met een van onze consultants? Dat kan en gaat heel makkelijk door een afspraakvoorstel bij ons in te dienen.