Omgaan met incidenten, klachten en afwijkingen


Uitgebreide functionaliteit

Met EXB Incident Management kunt u alle typen en soorten incidenten op de juiste manier behandelen:
    Klantenklachten en claims
 •  Ongevallen en bijna-ongevallen (near misses)
 •  Milieu incidenten
 •  Non-conformiteit rapporten
 •  Audits, inspecties en observaties

Meer informatie over de volgende onderwerpen: