Implementatie advies


Projectplanning

De implementatie van EXB Incident Management Software wordt projectmatig aangepakt. De projectaanpak wordt samen met u uitgewerkt tot een gestructureerd plan van aanpak, het projectplan. In dit plan beschrijven we alle activiteiten. Vervolgens maken we samen met u beslissingen over vraagstukken zoals:

  • Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten
  • Budgettering, planning en projectrisico’s
  • Praktische afspraken over trainingen, communicatie, de benodigde tijd van uw medewerkers (key-users), etc.

Projectmanagement

De projectmanager begeleidt uw project en zorgt ervoor dat de afspraken binnen tijd en binnen budget worden gerealiseerd. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:

  • Coördineren van de implementatieactiviteiten
  • Bewaking van de voortgang
  • Informeren over de voortgang
  • Zorgen voor de uitvoering van de activiteiten
  • Managen van het project logboek (issue log, lessons learned)
  • Managen van de risico’s

Naast Implementatie Advies bieden we aan service:
 ⊗  Customer Support
 ⊗  Scan en Plan
 ⊗  Optimalisatie advies
 ⊗  Training