Analyseren en verbeterenAnalyse van Incidenten en verbetermanagement


Eén omgeving

EXB Incident management is een complete incident oplossing voor het vastleggen van procedures, het registreren en opvolgen van afwijkingen, root cause analyses (RCA), loss event tracking, corrigerende en preventieve acties (CAPA) en voor status rapportage. Ontwikkeld in één samenhangende omgeving verbindt EXB incidentbeheer de gehele organisatie en consolideert alle incidenten in één enkel referentiepunt.

Analyse en onderzoek

EXB Incident Management stuurt op basis van vooraf geconfigureerde regels de incident gegevens naar geautoriseerde gebruikers ter beoordeling, goedkeuring of classificatie. Collaboratieve workflows zorgen voor opvolging door onderzoekstaken toe te wijzen aan een individu of een team met een gedefinieerde opvolgdatum, afhankelijk van de ernst van de case. Bij de Root Cause Analyses wordt gebruik gemaakt van de verzamelde data uit de case om de incidenten te analyseren en de oorzaken te bepalen. Hoe kon het gebeuren, betrof het onjuist menselijk handelen, was de installatie ondeugdelijk, hebben we te maken met achterliggende  oorzaken, waren de gevolgen in te perken geweest, etc.. Een complete analyse vormt de beste basis voor preventieve en repressieve maatregelen.

Verbetermanagement

Verbetermanagement

Iedere melding is het startsein voor een proces dat u in staat stelt om gerichte verbetermaatregelen te nemen. Verbetermanagement is leren van gemaakte fouten om zo nieuwe risicosituaties te voorkomen. Correctie maatregelen (CAPA) kunnen naar aanleiding van incidenten en observaties worden ingezet en geborgd. EXB Incident Management kan automatische waarschuwingen en meldingen genereren zodat de juiste mensen onmiddellijk de juiste corrigerende maatregelen kunnen nemen. Dit helpt, op zijn beurt, de impact van het incident te verkleinen en zorgt ervoor dat de schade kan worden beperkt. Wanneer een corrigerende actie of sanering is gestart blijft de case open tot het actieplan is uitgevoerd en de resultaten en de affectiviteit zijn geverifieerd. Met veiligheidsrondes en/of interne audits kan de controle op genomen maatregelen binnen EXB geregeld worden.

EXB Incident Management beschikt met over de volgende analyse en verbeter functionaliteiten:

  • (Re)Engineering van uw bedrijfsprocessen en aanpassing van instructies en protocollen.
  • Links van incident onderzoeken aan de toepasselijke regelgeving voor aantoonbare compliance.
  • Koppelen proces-specifieke informatie aan voorschriften, instructies, protocollen, formulieren, organisatie, compliance codes, KPI’s, risico’s, incidenten en audits.
  • Automatiseert het onderzoek proces, de toewijzing van taken en herinnert aan acties met behulp van workflows.

EXB Incident Management is volledig geïntegreerd met EXB 360° Framewerk.


Voordelen

Voordelen

Snelle reactie en correctie van incidenten, waarbij de status van incidenten kan worden gevolgd

Voordelen

Transparantie: Creëert heldere processen en structuren

Voordelen

Samenhang: EXB beheert de totale structuur van Incident management van begin tot eind

Voordelen

100% Web: 100% webbased en volledig te integreren met alle andere EXB 360° Apps


Afspraak maken met EXB software?

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak plannen met een van onze consultants? Dat kan en gaat heel makkelijk door een afspraakvoorstel bij ons in te dienen.