EXB op de bouwplaats

EXB Software en veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen


Hieronder treft een lijst van eigenschappen en mogelijkheden aan om uw beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen vorm te geven en te handhaven en daarnaast afwijkingen vast te leggen en op te volgen. De bouw en infra zijn een risicovolle sectoren. Het aantal jaarlijkse dodelijke incidenten is meer dan het dubbele van andere branches. Dat geeft verantwoordelijkheid en vraagt om een aanpak.

Door een mobiele app te koppelen aan de KAM/QHSE software van EXB Software wordt het mogelijk op locatie gegevens beschikbaar te stellen en ook meldingen vast te leggen. Denk aan informatie over procedures, het vastleggen van potentieel gevaarlijke situaties, werkplekinspecties, LMRA’s, etc. Meldingen die gedaan worden kunnen vervolgens centraal worden opgevolgd. De EXB Software helpt u om te voldoen aan de complexe en steeds veranderende regelgeving in de bouwsector op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Het biedt functies voor het vastleggen, bijhouden en rapporteren van gegevens, waardoor u als bedrijf kunt aantonen dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.EXB mobiel in de bouw

  Hoe kunt u EXB 360° van EXB Software inzetten bij veiligheid op de bouwplaats
 • een geïntegreerd kwaliteitssysteem, met:
  • Regelgeving en Compliance
  • Risk Management
  • Controles, audits en inspecties
  • Vastlegging van procedures
  • Organisatie structuur
  • Vergunningen en contracten
  • Documentbeheer
  • BI, Dashboards en Rapportage
 • modulair opgezet, daardoor ook in delen in gebruik te nemen
 • specifiek te maken per project/bouwplaats
 • het framewerk is in te richten naar eigen inzicht en behoefte
 • vastleggen van te nemen maatregelen per project/bouwplaats/type werk/etc.
 • verantwoordelijkheden toewijzen aan functies voor het beheren en handhaven
 • koppelen van maatregelen aan afspraken en wettelijke voorwaarden
 •  werkprocedures koppelen aan de maatregelen
 • meldingen van leidinggevenden, medewerkers, etc. vastleggen
 • is toepasbaar zijn voor oneindig vele typen “meldingen”
  • ongevallen
  • bijna ongevallen (near-misses)
  • klant klachten en claims
  • klanttevredenheid
  • materiële schades
  • milieu incidenten
  • non-conformiteit rapportage
  • inspecties en observaties
  • veiligheidsrondes
  • leveranciersbeoordelingen
  • audits op actiepunten
  • LMRA – Laatste Minuut Risico Analyses
  • etc.
 • rapporten en dashboards zijn op te zetten en/of aan te passen naar eigen inzicht
 • beschikt over configureerbare intelligente elektronische registratieformulieren
 • meldingen kunnen worden gecategoriseerd, gerubriceerd en naar ernst ingedeeld
 • subcontractors en leveranciers kunnen ook deel uit maken
 • biedt met een app lokale vastlegging en een centrale beoordeling en opvolging
 • kan automatisch gekoppeld worden (tweezijdig) met andere systemen
 • de app biedt naast registratie ook nieuws, notificaties, documenten, terugmeldingen, procedures, toolboxen, etc.
  • voor de meldingen geldt:
   • elke melding krijgt een uniek dossiernummer
   • meldingen (en de opvolging) worden aan personen of afdelingen toegewezen
   • de locatie kan met GPS worden vastgelegd en getoond worden
  • aan meldingen kunnen vele zaken worden gekoppeld, zoals:
   • foto’s
   • filmpjes
   • e-mails
   • documenten
   • verslagen
  • elk melding is te volgen, incl. tijd, status, activiteiten, historie, etc.
  • melden kan via laptop, pc, tablet, smartphone of terminal
  • een melding zonder internet connectie wordt later gesynchroniseerd
  • meldingen invoeren is zeer laagdrempelig te maken
  • waar nodig automatische feedback of push berichten
  • automatische acties worden uitgezet waar dat gewenst is
  • acties hebben een einddatum/tijd en kennen herinneringen
  • samenwerking en borging van de voortgang is geregeld
  • meldingen linken naar gerelateerde informatie, zoals:
   • project, bouwplaats, type werk, medewerker
   • regelgeving en normen
   • categorieën en rubriceringen
   • interen controles en inspecties
   • processen en werkinstructies
   • etc.
  • oorzaak analyse (RCA; Root Cause Analyses)
  • meerdere analyse methode toe te passen
  • initiëren behandelingsproces (inplannen acties)
  • Corrigerende Acties en/of Preventieve Acties (CAPA) – verbetermanagement
  • monitoring van voortgang en borging maatregelen
  • evaluatie van individuele meldingen en trends
  • rapportage dashboards en formulieren
  • standaard Bi meegeleverd, maar ook open voor andere BI tools

Naar: EXB software voor de Bouw & Infra