Incidenten bij meerderheid chemische bedrijven

  • 20 augustus 2018

De Chemische sector meldt een groot aantal incidenten

Incidenten in de chemische sector

Nederlandse chemische bedrijven doen het qua veiligheid en preventie over het algemeen beter dan hun collega’s in het buitenland. Toch blijft het een uitdaging om te zorgen dat procedures duidelijk zijn en worden gevolgd door alle medewerkers en onderaannemers. David Bremer publiceerde half augustus in het AD over het “Nationaal onderzoek gevaarlijke stoffen”, hiernaast een deel uit die publicatie.

De enig juiste aanpak om risico’s te verkleinen

Hoe verlaag je de risico’s en het aantal incidenten. De noodzakelijke aanpak is een continue proces met globaal de volgende stappen:

  • Een gedegen risico-analyse – met regelmaat
  • Classificatie van risico’s op kans en ernst
  • Benutten van eventuele saneringsopties
  • Definiëren van interne controle maatregelen 
  • Vastleggen en invoeren van gedragsregels (met versie controle) en procedures
  • Plannen en uitvoeren van controles en audits
  • Registreren en opvolgen van incidenten, bijna ongevallen, alerts en constateringen
  • Monitoring en data-analyse via dashboards, KPI’s, key risk indicators, risk heat maps, etc.

EXB 360° van EXB Software helpt deze stappen te structureren en te vereenvoudigen. Daarnaast worden ze gelinkt aan het bedrijfsbeleid en de organisatie.
Zo wordt uw chemische bedrijf veiliger en voldoet het aan wet- en regelgeving (Compliance).

Wil u meer weten, lees dan nog eens verder: